Näkökulmia
ajankohtaisiin aiheisiin.

Angular, React vai Vue.js, mikä on paras?

13.7.2021 | Aapo Komppa | Luku­aika 10 min

Angular, React ja Vue.js ovat käytetyimpiä frontend kirjastoja avoimen lähdekoodin projekteissa. Kaikki näistä yrittävät ratkaista samaa ongelmaa, mutta miten ne eroavat toisistaan tai onko jokin parempi kuin toinen?


Saavutet­tavuus verk­ko­pal­ve­luis­sa

1.7.2019 | Mikko Saarinen | Luku­aika 10 min

Euroopan parlamentti asetti voimaan direktiivin, joka velvoittaa Euroopan unionin jäsenmaiden julkisen sektorin verkkosivustojen ja mobiilisovellusten olevan saavutettavia kaikille käyttäjille. Mitä saavutettavuus tarkoittaa ja keitä se koskee?