Näkökulmia
ajankohtaisiin aiheisiin.

Saavutet­tavuus verk­ko­pal­ve­luis­sa

1.7.2019 | Mikko Saarinen | Luku­aika 10 min

Euroopan parlamentti asetti voimaan direktiivin, joka velvoittaa Euroopan unionin jäsenmaiden julkisen sektorin verkkosivustojen ja mobiilisovellusten olevan saavutettavia kaikille käyttäjille. Mitä saavutettavuus tarkoittaa ja keitä se koskee?