Ohjelmisto­kehitystä tämän päivän teknologioilla

Olemme tykästyneet etenkin seuraaviin teknologioihin

JavaScript

JavaScript

JavaScript on web-ympäristössä käytettävä dynaaminen komentosarjakieli. JavaScriptiä käytetään pääasiassa verkkosivujen käyttöliittymissä, lisäämään dynaamisia toiminnallisuuksia.

React

React

Monet nykyaikaiset käyttöliittymät toteutetaan usein Reactilla. React kääntyy myös React Nativeksi, jolla puolestaan voidaan toteuttaa mobiililaitteille crossplatform-sovelluksia käytännössä yhdellä koodipohjalla.

Vue

Vue.js

Vue on uusi, progressiivinen Javascript-pohjainen framework, jota käytetään käyttöliittymän visuaalisissa komponenteissa. Progressiivisuus mahdollistaa integraation osaksi olemassa olevaa projektia.

Angular

Angular

Angular on Googlen kehittämä, avoimen lähdekoodin perustuva kieli, jolla rakennetaan käyttöliittymäkomponentteja. Angularin avulla on helppo toteuttaa asyncronisia, helppokäyttöisiä käyttöliittymiä selaimeen sekä mobiiliin.

Node.js

Node.js

Node.js on alustariippumaton ympäristö, JavaScript-koodin suorittamiseen palvelimella. Node.js:llä yhdistää sovelluksen käyttöliittymän ja taustasovelluksen helposti, jonka takia sitä suositaan integraatioprojekteissa.

PHP

PHP

PHP on ohjelmointikieli, jota käytetään dynaamisten web-sivujen luonnissa. Merkittävä osa internetin verkkopalveluista perustuu PHP:hen, koska sitä voi hyödyntää useilla alustoilla ja käyttöjärjestelmillä.

Python

Python

Python on helposti opeteltava, korkean velositeetin ohjelmointikieli, joka on saanut uutta nostetta tekoälysovellusten yleistyessä. Pythonilla pystyy rakentamaan nopeasti toiminnallisuuksia, jonka takia sitä käytetään tieteellisessä laskennassa, datan keräämisessä ja -käsittelyssä.

Java

Java

Java on yksi käytetyimmistä olio-pohjaisista ohjelmointikielistä, jonka varaan useat isot yritykset ovat rakentaneet infransa. Javalla toteutetaan yleensä backend-koodia, jolla se passaa tietoa tietokannan ja käyttöliittymän välillä.

MySQL

MySQL

MySQL (ja MariaDB) ovat yksi käytetyimmistä avoimen lähdekoodin relaatiotietokannoista. Monet sisällönhallintasovellukset, kuten Drupal ja Wordpress, sekä verkkokauppa-alustat, kuten Magento ovat rakennettu MySQL-tietokannan päälle.

MongoDB

MongoDB

MondoDb on hajautettu NoSQL-tietokanta, jossa datarelaatiot luodaan applikaatiotasolla. MongoDb soveltuu hyvin dokumenttien ja objektien hallintaan, esimerkiksi datan analysointiin tai rikastamiseen.

Google Cloud

Google Cloud

Google Cloud Services on pilvipalvelualusta, josta palvelinkapasiteettia saa joustavasti ja luotettavasti. Googlen pilvipalvelut ovat nopeita ottaa käyttöön verrattuna perinteisen palvelimen pystyttämiseen.

Amazon Web Services

Amazon

Amazon Web Services on pilvipalvelualusta, josta palvelinkapasiteettia saa joustavasti tarpeen mukaan. Hyödynnämme mm. Amazonin pilvipalvelualustaa verkkopalveluiden ylläpidossa.