Pelialusta saavutettavaksi / Seppo.io

Lentävä liitutaulu Oy on pelillistämiseen erikoistunut yritys. Yrityksen pelillistämisalusta Seppo on mobiiliin oppimiseen ja koulutukseen suunniteltu työkalu, jonka avulla pelintekijä voi luoda aktivoivia pelillisiä oppimiskokonaisuuksia. Alusta on käytössä jo kymmenissä maissa eri puolilla maailmaa.

Seppo haluttiin saada saavutettavaksi, sillä yrityksen asiakkaina on useita julkisia koulutuspalveluja.

Frontend
Backend
Mobiili
Web-kehitys
Integraatiot
Refaktorointi
Testaus
Saavutettavuus

Projekti lyhyesti

Alunperin projektin tavoitteena oli kehittää nykyinen pelaajille suunnattu mobiilisovellus saavutettavaksi WCAG -kriteeristön mukaisesti. Tämän jälkeen projektia laajennettiin kattamaan Seppon selainversion saavutettavuus.

Julkisten palveluiden tulee täyttää vuonna 2019 Suomessa julkaistun saavutettavuuslain minimivaatimukset WCAG -kriteeristön mukaisesti. Saavutettavuus on nykyisin olennainen osa palveluiden digitalisointia, jonka kautta varmistetaan, että jokainen pystyy käyttämään verkkopalveluita.

Ceonin rooli projektissa

Ceonin rooli Seppon dynaamisessa kehitystiimissä on ollut vastata mobiili- ja selainapplikaatioiden saavutettavuuskehityksestä. Mobiilisovelluksen kehityksessä ruudunlukijat saatiin toimimaan hyvin. Ruudunlukijat ovat ohjelmistoja, jotka lukevat tekstiä (kuten tekstinlukuohjelmistot), samalla kun ne kuvaavat visuaalista sisältöä. Selainpuolella sovelluksesta tehtiin näppäimistöllä saavutettava.

Projektissa tehtyjen saavutettavuusharppauksien ansiosta Seppo on päässyt jo osallistumaan julkisen sektorin kilpailutuksiin, jotka ovat edellyttäneet WCAG -kriteerien mukaista saavutettavuutta.

Teknologiat ja projektimalli

Saavutettavuuskehitys toteutui alussa ketterästi pienen tiimin kesken päivittäin pidettävien lyhyiden palaverien sekä sisäisen pikaviestimen keskusteluiden varassa. Projektin muuttuessa selaimessa toimivan sovelluksen kehittämiseen kasvoi projektitiimin kokoonpano, jolloin siirryttiin Scrumin sprinttipohjaiseen projektimalliin. Sovellusta kehitettäessä käytettiin avoimen lähdekoodin käyttöliittymäohjelmistokehystä React Nativea, avoimen lähdekoodin alustaa Expoa ja ohjelmointikielenä toimi TypeScript. Ruudunlukijaohjelmista oli käytössä Talkback sekä VoiceOver. Projektinhallinnassa avusti Trello.

Tutustu palveluihimme