Uusi sovellus hitsausrobotille / Santalan Betoni

Santalan Betoni tarjoaa monipuolisia betonipalveluita ja kiviaineksia neljällä toimipaikalla Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa. Yrityksen projektit kattavat laajan kirjon rakennusurakoita ja se käyttää uusinta tekniikkaa sekä kestäviä energiaratkaisuja ympäristökuormituksen vähentämiseksi.

Yritys halusi nopeuttaa ja helpottaa prosessia, jonka lopputuloksena syntyy raudoitusverkkoja betonituotantoon. Kehitimme uuden ohjelman, joka luo tiedoston raudoituslaitteen ohjelmalle luettavaksi. Sovelluksen avulla raudoitusverkkojen luominen on ripeämpää ja vaivattomampaa.

Projekti lyhyesti

Alun perin Santalan betonin käytössä ollut vanha hitsausrobottiohjelma oli osoittautunut työlääksi. Ohjelmaa käytettäessä lukuisat päässälaskut veivät paljon aikaa ja esimerkiksi ovet tai ikkunat olivat sille haastavia.

Yritys halusi lisätä prosessiin vauhtia ja sitä kautta vapauttaa aikaa. Tavoitteena oli kehittää kokonaan uusi ohjelma, joka jäisi yrityksen päivittäiseen käyttöön. Raudoitusverkkojen suunnittelua auttavalta ohjelmalta haluttiin automatiikkaa robotin sääntöjen osalta sekä parempaa käytettävyyttä, kuten kevyttä muokkaamista rivitasolla ja tallennusmahdollisuutta nimettyyn projektikansioon.

Ohjelmistokehitystyö ei ollut Santalan Betonille aivan välttämätön, mutta uuden sovelluksen odotettiin tuovan pitkäaikaista hyötyä ja vähentävän työtunteja tuotantoprosessin suoraviivaistamisen ansioista. Vaikka konkreettisia tuloksia ei ole vielä saatu, näyttää kokeilujen perusteella siltä, että uusi ohjelma tulee säästämään aikaa useamman minuutin raudoitusverkon piirtämisessä, erityisesti kun kyseessä on monimutkaisempi verkko.

Ceonin rooli projektissa

Roolimme projektissa oli suunnitella ja ohjelmoida uusi sovellus Santalan Betonin hitsausrobotin käytön helpottamiseksi. Projektille keskeinen lankojen luonti ja leikkauslogiikka sekä niihin liittyvien haasteiden ratkominen oli kehittäjillemme mielenkiintoinen tehtävä.

Santalan Betonin kanssa oli miellyttävä tehdä yhteistyötä, sillä kaikista asioista pystyi helposti ja rakentavasti keskustelemaan, vaikka suunnitelmat muuttuivat matkan varrella joidenkin hitsausrobotin rajoitteiden myötä. Ohjelmistokehittäjämme kehuvat työn tilaajan ymmärtäväistä ja kärsivällistä asennetta.

“Voin suositella Ceonia huoletta kenelle tahansa.” - Dennis Hindersson, Santalan Betoni

Dennis Hindersson mainitsee, että projektin aikana ilmeni joitakin hidasteita, kuten lisätöitä, mutta yhteistyö Ceonin kanssa sujui mutkattomasti. Projektin aikana käytiin useita neuvotteluja lopputuloksen ja rajoitusten määrittämiseksi. Ceon teki ehdotuksia ja vuorovaikutus oli tehokasta. Dennis Hindersson suosittelee Ceonia huoletta kenelle tahansa, joka harkitsee vastaavanlaista projektia.

Teknologiat ja projektimalli

Sovelluskehitys toteutettiin front end -puolella Reactia TypeScriptillä käyttäen. Raudoitusverkot voidaan ladata XML-tiedostona, jonka raudoituskoneen ohjaamiseen käytettävä ohjelma pystyy lukemaan. Verkot säilötään tietokannassa, jota serveri käsittelee.

Ohjelmistokehityksessä käytettiin grafiikkaan React Three Fiberia, joka on Three.js-kirjaston wrapperi Reactille. Back end on toteutettu Java Springillä.

Tutustu palveluihimme