Tapahtumasivuston käyttäjälähtöinen kustomointi / Rakennuttaminen.net

Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy ja Kiinteistöalan Koulutussäätiö sr Kiinko on koulutuskumppani, joka ylläpitää tapaamisfoorumia kiinteistö-, rakentamis- ja infra-alan johdolle sekä asiantuntijoille.

Ohjelmasivujen haluttiin toimivan sujuvasti eri alustoilla. Kiinko halusi palvelun vastaavan mahdollisimman jouhevasti organisaation ja loppukäyttäjien tarpeita. Olemme uudistaneet Kiinkon koulutusten ohjelma- ja osallistujasivujen käytettävyyttä palvelumuotoilun sekä webkehityksen avulla avoimen lähdekoodin Wordpress-ohjelmistolla.

Front End
JavaScript
CSS
PHP
Wordpress
Optimointi
palvelumuotoilu

Projekti lyhyesti

Sivuston osallistujalistan tietojen hakeminen ja niiden näyttäminen haluttiin korvata suoraviivaisemmalla ratkaisulla kuin tähän saakka. Osallistujalistan asettelua haluttiin kehittää käyttäjäystävällisemmäksi siten, että tietojen hakeminen ja valintojen järjestäminen olisi vaivatonta.

Tapahtumaohjelman näyttönäkymä haluttiin uudistaa siten, että se toimii kitkatta ja oikein mobiililla, tabletilla sekä isolla näytöllä. Ohjelmasivun ulkoasuun toivottiin lisäksi käyttäjälähtöisiä uudistuksia.

Ceonin rooli projektissa

Kiinkon kanssa tehtävä yhteistyö sisälsi pienkehitystä webpuolella, joka ei ole meille aivan tavanomaisin työtehtävä. Oli kuitenkin merkityksellistä, että saimme olla parantamassa Kiinkon verkkopalveluiden käytettävyyttä.

Laadukkaan yhteistyön tuloksena osallistuja- ja ohjelmasivut ovat nyt alkuperäistä sujuvampi käyttää. Maininnan arvoinen seikka osallistujalistan muutoksissa on se, että nyt tiedon lajittelussa ei tarvitse tehdä uutta kyselyä serverille jokaisen kirjainpainalluksen yhteydessä, vaan sivulatauksen yhteydessä tietoja haetaan vain kertaalleen.

Kiinko oli lopputulokseen ja yhteistyöhön erittäin tyytyväinen, vaikka hieman jäätiin pohtimaan olisiko projekti voinut olla enemmän avaimet käteen -mallia. Joka tapauksessa ICT-asiantuntija Antti Myyryläinen uskaltaisi suositella palveluitamme!

Teknologiat ja projektimalli

Projektin alussa palvelumuotoilijamme suunnitteli ensin sivut. Hyvin muotoiltu palvelu vastaa sekä loppukäyttäjien että organisaation tarpeita. Asiantuntijamme kävivät yhdessä muutokset läpi ja sen jälkeen suunniteltiin mitkä muutoksista toteutetaan lopulliseen palveluun.

Asiantuntijamme saivat kiitosta ketterillä menetelmillä tehdystä nopeasta, täsmällisestä ja perusteellisesta työstä. Suora keskusteluyhteys Kiinkon ja tekijöiden välillä takasi nopean kehittämisen ja laadukkaan työn jäljen.

Palvelun backend on toteutettu mm. PHP Laravel:lin frameworkin päälle ja projektissa on hyödynnetty MySQL-relaatiotietokantaa, joka on dokkeroitu kehittäjille lämpimään pakettiin.

Tutustu palveluihimme