Verkkopalvelun uudistaminen / Julkisethankinnat.fi ja Edilex

Edilex on verkkopalvelu, jossa ylläpidetään juridista tietoa. Palvelu sisältää linkitykset oikeustapauksiin sekä asiantuntijatietoa kootusti.

Olemme osa isompaa tiimiä, joka toteuttaa useita Editan palveluita, kuten Edilexiä sekä julkisethankinnat.fi- palvelua.

Frontend
Backend
Mobiili
Integraatiot
Refaktorointi
Testaus

Projekti lyhyesti

Edita kehittää sähköisiä palvelujaan vahvasti priorisoiden ja arvoa tuottaen. Editan tuotepäälliköt yhdessä arvioivat Editan palveluja ja päättävät mitkä palvelut ja ominaisuudet tuottavat Editalle eniten arvoa. Tämän jälkeen ohjelmistokehitystiimi ottaa työt tehtäväkseen ja tekee muutokset valittuun palveluun tiiminä yhdessä.

Tällä varmistetaan, että ohjelmistotiimi kehittää aina Editalle tärkeintä palvelua sekä sen tärkeintä ominaisuutta. Yhdessä tekeminen myös parantaa tiimin sisäistä oppimista ja mielekkyyttä.

Ceonin rooli projektissa

Olemme olleet viimeisimmäksi mukana Editan Credita- verkkopalvelun eli julkisethankinnat.fi- palvelun kehityksessä. Julkisethankinnat.fi on palvelu, jossa voi etsiä ja seurata julkisia tarjouspyyntöjä erilaisilla hakukriteereillä ja halutessaan tilata halutun hakukriteerin täyttävän hankinnan tiedot sähköpostiin.

Projektissa olemme vastanneet frontend sekä backend- ohjelmistokehityksestä, koodin refaktoroinnista, pienempien räätälöityjen palvelujen kehityksestä sekä auttaneet vanhan palvelun toimintojen siirtämisessä uudelle palvelualustalle.

Teknologiat ja projektimalli

Kehitystiimissä käytetään aina kunkin palvelun tarvitsemia teknologioita ja projektien teknologiapino on ollut varsin laaja: Frontissa vilahtelee Vue, Vue.ds, HTML, CSS, JavaScript, ja backendiä käskyttää node.js, Google Cloud, scala, XML, XLS, docker, elasticsearch sekä PHP.

Työtapana projekteissa on käytössä useimmiten scrum ja tehtävänhallintaa hoidetaan Jiran avulla. Testiautomaatiot on rakennettu projekteissa testcafen päälle ja laadunvalvontaa ylläpidetään yllä koodikatselmuksissa.

Tutustu palveluihimme